پروفسور، دکتر حمید کثیری

عالم شیعه و صاحب انتشارات ای لوگوس

پروفسور، دکتر حمید کثیری
پروفسور دکتر حمید کثییری (امین‌الاسلام مازندرانی) متکلم مسلمان شیعه است. این دانشمند بین المللی در راستای مطالعات الهیات اسلامی و مسیحی و عقاید شیعه و کاتولیک به گفتگوی بین فرهنگی و ادیان و الهیات ادیان می پردازد.
پروفسور، دکتر حمید کثیری background

این سایت در راستای نظریه پردازی، گفتمان سازی، راه های دستیابی به مرجعیت علمی و ایجاد قطب های شیعه در دنیای امروز، بیانگر شخصیت و آثار پروفسور دکتر حمید کثییری است.

ادامه مطلب

کتاب های حمید کثیری

پروفسور کثیری بیش از 50 کتاب به زبان های آلمانی انگلیسی عربی و فارسی نوشته است. برای مشاهده بیشتر و خریدن آنلاین کتابها در اینجا با لینکهای زیرو یا آدرس سایت انتشارات آی لوگوس www.ilogos.org کلیک کنید.
همه
Islam 21
اسلام شیعی
در آیینه اندیشه و عقیده شیعه

 • نویسنده
 • ناشر
 • زبان

 • نویسنده
 • ناشر
 • زبان

 • نویسنده
 • ناشر
 • زبان

 • نویسنده
 • ناشر
 • زبان

 • نویسنده
 • ناشر
 • زبان

 • نویسنده
 • ناشر
 • زبان

 • نویسنده
 • ناشر
 • زبان

 • نویسنده
 • ناشر
 • زبان

 • نویسنده
 • ناشر
 • زبان

 • نویسنده
 • ناشر
 • زبان

 • نویسنده
 • ناشر
 • زبان

گالری

پروفسور کثیری بیش از 50 کتاب به زبان های آلمانی انگلیسی عربی و فارسی نوشته است. برای مشاهده بیشتر و خریدن آنلاین کتابها در اینجا با لینکهای زیرو یا آدرس سایت انتشارات آی لوگوس www.ilogos.org کلیک کنید.